Styrelsen

KYFA:s styrelse 2018

Ordförande: Kajsa Larsson, Stockholm kajsa.larsson@svenskakyrkan.se

Sekreterare: Maria Johansson, Västerås maria.k.johansson@svenskakyrkan.se

Kassör: Lars Crondahl, Jönköping lars.crondahl@svenkakyrkanjonkoping.se

Hemsidesansvarig:Ewa Erlingsdotter Fall, Österåker ewa.erlingsdotter@svenskakyrkan.se

Utbildningsansvarig: Margaretha Ohlsson, Lund margaretha.ohlsson@svenskakyrkan.se