Styrelsen

KYFA:s styrelse 2018

Ordförande: Kajsa Larsson, Stockholm kajsa.larsson@svenskakyrkan.se

Sekreterare: Ewa Erlingsdotter Fall, Österåker ewa.erlingsdotter@svenskakyrkan.se

Kassör: Lars Crondahl, Jönköping lars.crondahl@svenkakyrkanjonkoping.se

Hemsideansvarig: Mats Ekerbring, Örebro mats.ekerbring@svenskakyrkan.se

Utbildningsansvarig: Margaretha Ohlsson, Lund margaretha.ohlsson@svenskakyrkan.se

 

Styrelsen har fyra ordinarie styrelsemöten per år och följer ett årshjul där man tar upp bestämda teman på de olika mötena. Nationella samordnaren är adjungerad till samtliga styrelsemöten och representant/er från auktorisationskommittén är adjungerade till ett styrelsemöte eller vid behov. 

Från hösten 2019 arbetar KYFAs styrelse med att tillsammans med medlemmarna ta fram en Strategisk frmtidsplan för Kyrkans familjerådgivning.