Familjerådgivardagen 2024

KYFA önskar alla våra medlemmar välkommna till Familjerådgivardag den 17 mars 2023

Dagens tema är, Parrelationer och Interpersonell- nevrobiologi med Jennifer Magnusson. 

Vidare kommer vi  även hålla föreningsmöte, vi Lunchar tillsammans och har trevligt.

 Familjerdågivardagen 2023

Förmiddagens föreläsare: Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi vid Uppsala universitet och forskare vid kyrkokansliet i Uppsala. Han har bland annat skrivit I varje trumslag jordens puls: om vår tids rädsla för skillnader (Ordfront 2005), När själen går i exil: modernitet, teknologi och det heliga (Verbum 2019) och Där pendeln har sitt fäste: om det eviga i människan (Verbum 2023).

Där pendeln har sitt fäste: Om det eviga i människan: Vem människan innerst inne är, är inte en empirisk utan en moralisk fråga. Olika svar på frågan om människans innersta identitet – som producent eller kund, ande eller organism, egoistisk nyttomaximerare eller Guds avbild – ställs idag mot varandra. Vårt svar på denna fråga formar inte bara vårt sökande efter självkännedom och förankring utan också det samhälle vi gemensamt bygger. Mikael Kurkiala talar om människoblivandets villkor i en sekulariserad tid.

Eftermiddagen: Eftermiddagen är avsatt för samtal och kollegialt informationsutbyte. Det vill säga: Vad är på gång inom våra olika verksamheter från Lund i söder till Umeå i norr?

Vi i styrelsen önskar även slå ett slag för styrelsearbetet i KYFA. Att vara en del av styrelsearbetet är lärorikt, roligt och en möjlighet till samarbete med andra kollegor än dem på den egna arbetsplatsen.

 

Plats: Stiftskansliet i Stockholm, Västra Trädgårdsgatan 2A, (nära Kungsträdgården).

Även möjlighet till digitalt deltagande via länk.

Lunch: Bord är förbokat på Brasserie Makalös, Kocks Gränd 1.

Kostnad: Föredraget är kostnadsfritt.  Kostnad för lunch står du själv för.

Anmälan: Görs till utbildningssamordnare Margaretha Ohlsson. Margaretha.ohlsson@svenskakyrkan.se

 Senast den 20 februari 2024