Nationell Samordnare

Från och med 2011 finns samordnarfunktionen för Svenska kyrkans familjerådgivning på nationell nivå vid Kyrkokansliet i Uppsala, avdelningen för Kyrkoliv och samhällsansvar.  Den nationella funktionen uppdrag är i huvudsak inriktad på organisationsfrågor och har ett övergripande ansvar för auktorisationsutbildningarna för familjerådgivare verksam inom Svenska kyrkan. När församlingar vill starta en familjerådgivningsbyrå eller har andra frågor kring organisationen är det i första hand den nationella samordnaren som ska kontakts. Dokumentet: Riktlinjer för Svenska kyrkans familjerådgivning är utarbetat av KYFA i samarbete med nationell nivå.

 
Jan Sjögerud, diakon, socionom
018-16 98 17, mobil 070-280 95 11
e-post: jan.sjogerud@svenskakyrkan.se
Kyrkokansliet i Uppsala
Sysslomansgatan 4
751 70 Uppsala