Auktorisation & Utbildningar

Auktorisation, befattningsutbildningar och auktorisationshandledning

Auktorisationskommittén utses av Kyfa:s styrelse och samverkar med samordnaren på nationell nivå kring de auktorisationsgrundande befattningsutbildningarna för Svenska kyrkans familjerådgivare. Auktorisationskommittén har också i uppdrag att ta emot ansökningar om auktorisering. Styrelsen godkänner auktorisation.

Auktorisationskrav

Akademisk grundexamen ex. präst, psykolog, socionom eller annan akademisk likvärdig utbildning

 

Auktorisationskommittén

Ansökan om auktorisation till någon ur kommittén.
Vid frågor om auktorisation kontakta: 

Åse Bernling, Karlstad
ase.bernling@svenskakyrkan.se

Tini Berg Mcilroy, Växjö
tini.berg@svenskakyrkan.se

 

Avgift

Autorisatiosavgiften är 1000 kr som betalas in till KYFA plusgiro 92 00 86-6 i samband med ansökan om auktorisation. För faktura kontakta
KYFA:s kassör Lars Crondahl lars.crondahl@svenskakyrkanjonkoping.se

Handledning för auktorisation

60 timmars introduktionshandledning söks hos auktoriserad kyrklig familjerådgivare.
140 timmars handledning sker inom ramen för varje byrås egna handledningsrutiner.

 

Handledare

De flesta byråer har någon/några auktoriserade familjerådgivare som kan kontaktas. Kostnaden för auktorisationshandledningen bestäms av respektive byrå/handledare.
Handledare kan den vara som är KYFA auktoriserad, verksam som familjerådgivare i Svenska kyrkan samt är  KYFA medlem. Likaså kan den som är pensionerad familjerådgivare.
eller arbetar som familjerådgivare med annan huvudman vara aktuell som handledare. Denne ska då ha erfarenhet av arbete som familjerådgivare i Svenska kyrkan samt är medlem.
i KYFA och har KYFA auktorisation.

 

Befattningsutbildning

2020 års befattningsutbildning i Familjerekonstruktion blev på grund av pandemin framflyttad till 15-19/11 2021 och äger rum på Marielund, Stockholm. 

Nästföljande befattningsutbildning beräknas ske i maj 2022 under tema Parpsykoterapi och sexologi.

 

Vid frågor kontakta Nationella samordnaren Jan Sjögerud, 018- 16 98 17 eller jan.sjogerud@svenskakyrkan.se