Om KYFA

Kort historik

Den första familjerådgivningsbyrån i Svenska kyrkans regi öppnades i Uppsala 1954.  Det var domkyrkokomminister Stig Hellsten som initierade verksamheten. Han hade varit på Kyrkornas världsråds konferens i Bossey, Schweiz. Temat för konferensen handlade om hur kyrkorna runt om i världen arbetade med familjefrågor och stöd till familjer. I dessa frågor fick han med sig kunskap om hur kyrkorna i bland annat England, och Finland byggde upp familjerådgivningsbyråer. Hellsten presenterade sina idéer med att starta familjerådgivning för kyrkorådet. Dessa föreslog i sin tur kyrkofullmäktige att anslå medel till att starta Kyrkans familjerådgivningsbyrå i Uppsala.
Från 1950 -talet och framåt har kyrkliga, kommunala och landstingsdrivna familjerådgivningsbyråer bildats parallellt i landet. I takt med att byråerna växte fram behövdes organisation, kvalitetssäkring av verksamheten och auktorisation för familjerådgivare samt studiedagar. Ursprungsföreningarna till dagens KFR( Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare)och KYFA (Kyrkans familjerådgivares kamrat och intresseförening) bildades 1965 respektive 1966.

Idag

KYFA är en ideell förening i syfte att vara ett nätverk för familjerådgivare inom Svenska kyrkan. Likaså arbetar yrkesförening med att kvalitetssäkra utbildning och auktorisation. 2016 ändrade KYFA namnet till Svenska kyrkans familjerågivares yrkesförening. Idag finns ca 25 familjerådgivningmottagningar i Svenska kyrkans regi, från Umeå i norr till Lund i söder.
Under flikarna här på hemsidan finns information om föreningen och Riktlinjer för Svenska kyrkans familjerådgivning. På hemsidan finns också aktuella utbildningar, studiedagar, och information om hur man söker auktorisation som familjerådgivare.

KYFA:s

Organisationsnummer 80 25 07- 0940
Plusgiro:  92 00 86-6