Medlemskap

Välkommen som medlem i KYFA!

Medlemskap kan sökas av den som har tjänst som familjerådgivare vid någon av Svenska kyrkans familjerådgivningsmottagningar. Medlemskapet kan man också ha kvar om man gått i pension eller har övergått till liknande tjänst med annan huvudman.

Medlemsavgift 
Familjerådgivare i tjänst:300 kr/ år
Pensionär: 150 kr/år

 Avgiften betalas årligen senast den 31/1.  För nya medlemmar betalas medlemsavgiften så snart man tillträder sin tjänst.

KYFA:s plusgiro 920086-6.

 

Kontakta KYFA:s Kassör Margaretha Ohlsson, Lund. margaretha.ohlsson@svenskakyrkan.se

 

Övriga frågor kontakta ordförande Kajsa Larsson kajsa.larsson@svenskakyrkan.se