Hej och välkommen till KYFA!

Svenska kyrkans familjerådgivares yrkesförening är en ideell förening vars syfte är att vara ett nätverk för familjerådgivare och byråer inom Svenska kyrkan. Vi erbjuder återkommande mötesplatser genom KYFA:s årliga studiedagar på hösten samt Familjerådgivardagen på våren. Vi har årsmöte i samband med studiedagarna och medlemmarna och blivande medlemmar är alltid välkomna att kontakta den valda styrelsen med frågor och synpunkter. Föreningens arbete innebär likaså att kvalitetssäkra utbildning och auktorisation i samarbete med samordnaren för Svenska kyrkans familjerådgivning på nationell nivå inom enheten för Kyrkoliv och samhällsansvar vid Kyrkokansliet i Uppsala. Föreningen har en auktorisationskommitté och varje vår anordnas en befattningsutbildning som den nationella samordnaren ansvarar för.

Efter genomgångna befattningsutbildningar kan familjerådgivaren söka KYFA auktorisation. Mer information om förenings verksamhet finns under hemsidans flikar. Under fliken Auktorisation och utbildning finns information om auktorisationskraven. Under fliken Riktlinjer finns information om organisation, huvudmannaskap, verksamhetens regelverk samt kompetenskrav för familjerådigvare verksamma i Svenska kyrkan och vikten av auktorisation. På sidan 9 står:
Familjerådgivningen utgör en del av församlingens grundläggande uppgift och är ett sätt att visa att de kyrkliga handlingarna hör ihop med kyrkans omsorg om dem som behöver professionellt stöd i olika slags relationer”.