Medlemskap

Välkommen som medlem i KYFA!

Medlemskap kan sökas av den som har tjänst som familjerådgivare vid någon av Svenska kyrkans familjerådgivningsbyråer. Medlemskapet kan man också ha kvar om man gått i pension eller har övergått till liknande tjänst med annan huvudman.

Medlemsavgift är 250 kr/ år och betalas in under januari månad varje år till KYFA:s postgiro 920086-6. För nya medlemmar betalas medlemsavgiften så snart man tillträder sin tjänst.

Kontakta KYFA:s kassör Lars Crondahl för faktura samt andra frågor om medlemskapet.
lars.crondahl@svenskakyrkanjonkoping.se