Auktorisation & utbildningar

Auktorisation, befattningsutbildningar och auktorisationshandledning
Auktorisationskommittén utses av Kyfa:s styrelse och samverkar med samordnaren på nationell nivå kring de auktorisationsgrundande befattningsutbildningarna för Svenska kyrkans familjerådgivare. Auktorisationskommittén har också i uppdrag att ta emot ansökningar om auktorisering. Styrelsen godkänner auktorisation.

Auktorisationskrav
Akademisk grundexamen ex. präst, psykolog, socionom eller annan likvärdig utbildning

  • Psykoterapeutisk utbildning (om minst Steg 1)
  • 4 års medlemskap i KYFA
  • 5 år i tjänst som kyrklig familjerådgivare
  • 50 timmars egenterapi
  • 140 timmars handledning inom ramen för familjerådgivning
  • 60 timmars introduktionshandledning hos auktoriserad kyrklig familjerådgivare
  • Fyra befattningsutbildningar i: par -psykoterapi, familjerekonstruktion, livsåskådning och kyrka och tro

Auktorisationskommittén
Ansökan om auktorisation till någon ur kommittén.
Vid frågor om auktorisation kontakta:

Brita Nilsson
Svenska kyrkans familjerådgivning i Stockholm
Södermannagatan 5
116 23 Stockholm
brita.s.nilsson@svenskakyrkan.se

Monica Wermelin
Svenska kyrkans familjerådgivning i Göteborg
Lilla Stampgatan 1 B
411 01 Göteborg
wermelin.monica@gmail.com

Åse Bernling
Svenska kyrkans familjerådgivning i Karlstad
Västra kyrkogatan 3
652 24 Karlstad
ase.bernling@svenskakyrkan.se

Avgift
Autorisatiosavgiften är 1000 kr som betalas in till KYFA postgironummer 92 00 86-6 i samband med ansökan om auktorisation. För faktura kontakta
KYFA:s kassör Lars Crondahl lars.crondahl@svenskakyrkanjonkoping.se

Handledning för auktorisation
60 timmars introduktionshandledning söks hos auktoriserad kyrklig familjerådgivare.
140 timmars handledning sker inom ramen för varje byrås egna handledningsrutiner.

Handledare
De flesta byråer har någon/några auktoriserade familjerådgivare som kan kontaktas. Kostnaden för auktorisationshandledningen bestäms av respektive byrå/handledare.
Handledare kan den vara som är KYFA auktoriserad, verksam som familjerådgivare i Svenska kyrkan samt är  KYFA medlem. Likaså kan den som är pensionerad familjerådgivare
eller arbetar som familjerådgivare med annan huvudman vara aktuell som handledare. Denne ska då ha erfarenhet av arbete som familjerådgivare i Svenska kyrkan samt är medlem
i KYFA och har KYFA auktorisation.

Befattningsutbildning
Den 24-28 april 2017 har det varit utbildning i parpsykoterapi med inriktningen:
EFT (Emotional Fokus Therapi) Utbildare var leg. psykoterapeut och EFT handledare Gerd Elliott från Parterapiinstitutet i Lund.

Information om befattningsutbildning 2018 kommer i början av hösten-17.
Vid frågor kontakta Jan Sjögerud, nationell samordnare 018- 16 98 17 eller jan.sjogerud@svenskakyrkan.se