Styrelsen

KYFA:s styrelse 2018

Ordförande: Kajsa Larsson, Brännkyrka kajsa.larsson@svenskakyrkan.se

Sekreterare: Maria Johansson, Västerås maria.k.johansson@svenskakyrkan.se

Kassör: Lars Crondahl, Jönköping lars.crondahl@svenkakyrkanjonkoping.se

Suppleant:Ewa Erlingsdotter Fall, Österåker ewa.erlingsdotter@svenskakyrkan.se

Suppleant: Margaretha Ohlsson, Lund margaretha.ohlsson@svenskakyrkan.se