Familjerådgivardagen

KYFA önskar välkommen till Familjerådgivardag den 8 mars i Stockholm

ATT FÖRSONAS MED SIN BARNDOM – OCH KANSKE MED SINA FÖRÄLDRAR

Föreläsare: Görel Fred, socionom, familjeterapeut och legitimerad psykoterapeut

Våren 2011 var Görel Fred gäst i ett radioprogram med titeln ”Måste man försonas med sina föräldrar?” Bakgrunden var att i Sverige hade många så kallade ”prata-ut-böcker” om trasiga barn -och föräldrarelationer kommit. Gensvaret på programmet var enormt. Många vuxna ringde till Görel Fred för att få gå i samtal med sina föräldrar. I denna föreläsning vill Görel Fred dela med sig av sina erfarenheter kring att arbeta med den ofta såriga relationen vuxna barn och deras föräldrar. Vad utmärker den? Vad är det man kan bidra med som terapeut? Tillsammans med journalisten Ulrika Hjalmarson Neideman skrev Görel Fred boken ”Försonas med din barndom – och kanske med dina föräldrar”. Boken kom i september 2014. Rubriker vid föreläsningen är: - Måste man försonas med sina föräldrar? - Barndomen är inte så personlig som man tror - Behovsrektangeln – att vara född för att bli sina föräldrars förälder - Skammen att inte ha kunnat försvara sig skapar ofta tystnad eller hämnd - Vad utmärker ett terapeutiskt arbete med vuxna och deras föräldrar? - Försoningsstrategier - Att försonas med sin barndom men kanske inte med sina föräldrar

Datum: Fredagen den 8 mars 2018

Plats: Sofia församlings församlingshem Borgmästargatan 11. Lilla salen.

Tider för dagen: 9.30–10.00Drop- in fika

10.00–10:15 Andakt

10:15-12:00 Föreläsning

12:00-13:30 Lunch på egen hand i omgivningarna.

13:30-15.30 Föreläsning inkl. fika

Anmälan: Görs genom att betala i 800 kr till KYFA:s postgiro 92 00 86-6

Sista anmälningsdag är den 15 februari 2018

(Observera! Görel Fred kommer att ta med sig sin bok för försäljning och signering.