Startsida

Hej och välkommen till KYFA!

Svenska kyrkans familjerådgivares yrkesförening(KYFA) är till för att tillvarata medlemmarnas intressen och att arbeta för att stärka gemenskapen mellan medlemmarna. Yrkesföreningens arbete innebär likaså att kvalitetssäkra utbildning och auktorisation i samarbete med handläggaren för Svenska kyrkans familjerådgivning på nationell nivå inom enheten för Kyrkoliv och samhällsansvar vid Kyrkokansliet i Uppsala.

 

tradkronan

 

 

 

 

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara