Startsida

Hej och välkommen till KYFA!

Föreningen Kyrkans familjerådgivare är en yrkesförening for familjerådgivare inom Svenska kyrkan. Föreningen är till för att tillvarata medlemmarnas intressen och att arbeta for att stärka gemenskapen mellan medlemmarna samt att arbeta for att kvalitetssäkra utbildning och auktorisation i samarbete med den nationelle handläggaren för Kyrkans familjerådgivning på Kyrkokansliet i Uppsala.

tradkronan

 

 

 

 

 

 

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara