Välkommen till KYFA:s hemsida!

Trädkronan

Föreningen Kyrkans familjerådgivare är en yrkesförening för familjerådgivare inom Svenska kyrkan. Föreningen är till för att tillvarata medlemmarnas intressen och att arbeta för att stärka gemenskapen mellan medlemmarna samt att arbeta för att kvalitetssäkra utbildning och auktorisation i samarbete med den nationelle handläggaren för Kyrkans familjerådgivning på Kyrkokansliet i Uppsala.